Liulian Talk

เแอพพลิเคชั่นที่ใช้ฝึกหัดสนทนาภาษาจีนจากประโยคและคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีประโยคและคำศัพท์มากกว่า 2000 ประโยค จัดหมวดหมู่พร้อมกับการออกเสียงพูดโดยเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการสนทนาภาษาจีน นักท่องเที่ยว นักศึกษา และผู้สนใจในภาษาจีน

แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

  1. หมวดสนทนา – ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำทักทาย การแนะนำตัว ถามทาง คำอวยพร เป็นต้น
  2. หมวดท่องเที่ยว – ประโยคที่ใช้สำหรับนักท่องเที่ยว เช่น สนามบิน ชอปปิ้ง จองโรงแรม เป็นต้น
  3. หมวดวลีสั้น ๆ – วลีสั้น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป เช่น คำอุทาน คำอวยพร คำพูดติดปาก เป็นต้น

คุณสมบัติของโปรแกรม

  1. ไม่ต้องต่อเน็ตในการใช้โปรแกรม
  2. เปิดโปรแกรมพร้อมใช้งานอย่างรวดเร็ว
  3. แบ่งหมวดหมู่ 3 หมวดเพื่อให้เลือกใช้งาน
  4. ค้นหาประโยคหรือคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว
  5. จัดเก็บประโยคและคำศัพท์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อสะดวกในการนำกลับมาฟังใหม่
  6. ออกเสียงโดยเจ้าของภาษา
  7. ปรับขนาดตัวอักษรและความเร็วเสียงได้